Bakgrunnsinformasjon

Utdanning:

 • Toårig profesjonsutdanning i musikkterapi, Østlandets musikkonservatorium
 • Musikk grunnfag/mellomfag/storfag med piano som hovedinstrument. Universitetet i Oslo
 • 1 avd spesialpedagogikk, Statens Spesiallærerhøgskole
 • Praktisk - pedagogisk utdanning (PPU), Høgskolen i Østfold
 • Kurser ved Orff – instituttet i Salzburg
 • Kurs/veiledning innenfor psykisk helsearbeid
 • Diverse kurs innenfor musikkformidling
 • Skrivekurs
 • Kurs/deltakelse i konserter i regi av Foreningen Norske Jazzmusikere

Arbeidserfaring:
Jeg har arbeidet som musikkterapeut, spesialpedagog og musikkpedagog i Oslo siden 1989. I arbeidet mitt har jeg jobbet med både individualtimer, grupper og klasser i barnehager, skoler, dagsenter, sykehjem og kulturskole.

Arbeidsområder:
Barne,- ungdoms - og voksenpsykiatri
- enetimer/grupper
Barn, ungdom og voksne med fysisk og psykisk utviklings - og funksjonshemming
- enetimer/grupper

Eldre rammet av hjerneslag
- enetimer/grupper
Eldre rammet av demens
- enetimer/grupper

Spesialpedagogisk oppfølging i barnehager og skoler
enetimer/grupper
Skolekor ved spesialskole med konsertoppdrag

Musikklærer 1. - 7. klasse
Musikkpedagogikk med fokus på læring gjennom egenutfoldelse samspill.
Norsk - og internasjonal sang og musikk.
Barnekultur
Ungdomskultur
Musikalsk improvisering som redskap for å arbeide med elevenes utfoldelse, uttrykk og formidling.
Musikalsk improvisering som redskap for å arbeide med gruppedynamikk.
Drama - aktiviteter og rollespill - improvisering.
Musikaloppsetning med 7. trinn.
Talentiader for alle elever ved skolen.

Tverrfaglig samarbeid
Jeg har lang erfaring med tverrfaglig samarbeid og utvikling av musikkaktiviteter/musikkterapitilbud for barn, ungdom og voksne i sammenhenger skissert ovenfor.

Tverrfaglig samarbeid og prosjektutvikling i

 • Barnehage/skole (pedagogisk personale og assistenter, logopeder, PPT, barnevern)
 • Helsesektor (sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter)
 • Kulturskole

Barnehager, skoler, voksenopplæring, kulturskoler, dagsenter og bofellesskap, sykehus, sykehjem og andre institusjoner kan gjerne kontakte meg for mer informasjon.

E-post: post@musikkterapeut.no
Tlf: 91763615

Postadresse:
Gunn Vigdis Værnes
Helgesensgate 5
0553 Oslo

Besøksadresse:
Nordre Sinsen Gård
Trondheimsveien 237
0586 Oslo

 

 

 

Sist oppdatert 21.09.2013 kl. 19:54

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter